Нашите предимства

Какво ни отличава?

258 човеко-години опит в маркетинга, промоцията и сегментирането на фармацевтичните пазари в Югоизточна Европа
Намаляване на риска
  • не е необходим микромениджмънт на процеса – Интелект Фарма добавя своите знания и отговорност, които намаляват както риска, така и нуждата от управление
  • Намалява както времето за навлизане на пазара, така и разходите по проекта, което рефлектира в успешно налагане продукта на пазара
  • Гъвкава и оптимална структура, с бързо вземане на решения, ориентирани към резултататие
  • Надежден и желан партньор в България от лекари и Здравни институции
Етично и прозрачно поведение във всички аспекти на бизнеса, съобразено с действащите закони, етичния кодекс и практиките и правилата на партньорите си
ETMS, специално създаден за контрол и мониторинг дейността на представителите из страната