Кодекс за предоставяне на стойност от фармацевтични дружества към медицински специалисти и здравни организации

В съответствие с Кодекса за оповестяване на предоставяне на стойност от фармацевтични дружества към медицински специалисти и здравни организации, приет от членовете на АrPharМ през м. Ноември 2013 г., в сила от 01.01.2014 г., Ви информираме, че през Юни 2016 г. ще бъде достъпна иформация за 2015 г.

Оповестената информация ще бъде публично достъпна в продължение на 3 години след първото оповестяване.

Оповестената информация касае предоставянето на стойност към медицински специалисти и здравни организации, във връзка с медицинското обучение и промоцията на лекарствените продукти с ПРУ Johnson & Johnson d.o.o., Словения и Janssen-Cilag International N.V., Белгия, съгласно Кодекса за предоставяне на стойност от фармацевтични дружества към мeдицински специалисти и здравни организации на Асоциацията на Научноизследователските Фармацевтични производители в България.

Повече за Кодекса, както и оповестената от Интелект Фарма информация, може да бъде намерена на страницата на Асоциацията на Научноизследователските Фармацевтични производители в България – ARPharM: www.arpharm.org

Внимание: Публикуването на информация за предоставяне на стойност към получатели има за цел отчитане на стойностите (парични или в натура), предоставни на медицински специалисти (МС) и здравни организации (ЗО), с които нашата компания си сътрудничи/има взаимоотношения, следвайки целите и разпоредбите, включени в приложимите Кодекси. За оповестяването на предоставяне на стойност на индивидуална основа са дали съгласието си съответните индивидуални получатели - такова съгласие е дадено, за да позволи спазване на приложимите Кодекси, които нашата компания е подписала. Тези публикации не предоставят генерално разрешение на достъпилите до нашия уебсайт, или до националните платформи, за предприемане на допълнителна обработка на данните на здравните специалисти. За добро разбиране на докладите, включващи информация за предоставяне на стойност, публикувани на този уебсайт, ние се позоваваме на методологическото указание, което изяснява значението и съдържанието на публикуваното предоставяне на стойност.

Методология

Отчет за 2015 Отчет за 2016 Отчет за 2017

В съответствие с член 5-ти от "Кодекса на взаимоотношенията между научноизследователската фармацевтична индустрия и пациентските организации в България” на ARPharM е приложен списък на пациентските организации, за които Интелект Фарма ЕООД, София, България, и Johnson & Johnson ЕООД, София, България, предоставя финансова подкрепа и/или съществена пряка или непряка нефинансова подкрепа. Виж списъка